Ann Hermans


De mens met al zijn gevoelens,

uitbundig of ingetogen

gratie of nederigheid, schaamte of trots.

In de bevreemdende figuren uit klei of brons

doemt de emotie op….

 

The human being with all its feelings
exuberant or modest
gracious or humble, in shame or proud
In the strange figures made out of clay or bronze
the emotion emerges….

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail